Armvridning om regeringens betjening af europaudvalget

Europaudvalget i arbejde – her en forelæggelse med klima- og energiminister Martin Lidegaard. Foto Fagpressebureauet


Minister afviser politikerindsigt i referater

Af Claus Djørup
Et nyt kapitel i mange års tvekamp mellem europaudvalget og regeringen om oplysninger udspillede sig for åbent tæppe i udvalgets møde tirsdag 18. juni, da sundhedsminister Astrid Krag (SF) orienterede om, at det reviderede mandat til tobaksdirektivforslaget straks havde bragt Danmark ud af isolation og ind i forhandlingerne.

Som noget nyt havde udvalget fået EU-formandskabets fortrolige status for forhandlingerne in casu tobaksdirektivet. Dem vil europaudvalgsformand Eva Kjer Hansen (V) gerne se flere af i fremtiden.

Sundhedsminister Astrid Krag satte imidlertid hælene i, da udvalgsformanden anmodede om fortrolige referater fra arbejdsgruppemøder vedrørende tobaksdirektivet. Det er interne regeringspartier, fastholdt ministeren.

– Jeg synes, at man skal informere europaudvalget, så europaudvalget har mulighed for følge med i, hvordan det går i en forhandlingssituation, siger Eva Kjer Hansen til Fagpressebureauet.

AFTALE OM BEDRE ADGANG TIL RÅDSPAPIRER
Hun forhandler med regeringen om at gennemføre udvalgets enstemmige beretning om bedre adgang til ministerrådets dokumenter, og her står formandskabets statuspapirer med landepositioner højt på listen.

– Vi skal også have mulighed for at dykke ned i referater fra arbejdsgruppemøder i konkrete sager. Når der bliver skabt tvivl om, hvordan forhandlingerne egentlig kører og hvad der bliver sagt fra dansk side, skal vi have mulighed for at grave i, om mandatet bliver loyalt fulgt op, siger Eva Kjer Hansen.

– Det er vigtigt at få kigget hele vores arbejdsgang efter i sømmene – får vi tidligt nok kendskab til hvilke sager der kommer og hvordan vi kan påvirke forhandlingssituationen, så det ikke bare bliver informationer, man skal tage til efterretning, siger udvalgsformanden.

KONTROL UDEN PAPIRFLOM
Den større åbenhed gælder kun over for folketingsmedlemmer. Papirerne forbliver fortrolige.

Formålet med bedre adgang til EU-dokumenter er ikke at blive druknet i papirer, men at kunne rekvirere papirerne i konkrete situationer, understreger Eva Kjer Hansen.

Eksempelvis kom det som en overraskelse for europaudvalget, at Tyskland har et lignende problem med snus som Danmark, idet Tyskland risikerer et forbud mod næsesnus. (Dj/190613)

Comments are closed.