Årets to sidste justeringer af 2020-budget

Fem mandater til Nicolai Wammen

Af Claus Djørup
EU-kommissionens to sidste ændringsforslag til indeværende års budget – nr. 9 og 10 – vil koste Danmark 418 mio. kr. i ekstra EU-medlemsbidrag, oplyste finansminister Nicolai Wammen (S), da han fik forhandlingsmandater i europaudvalget fredag 30. oktober.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige voterede nej til begge, mens Enhedslisten sagde nej til et og ja til det budgetforslag, som vedrører hjælp via Solidaritetsfond efter jordskæv og oversvømmelser samt covid-19. Modtagerlandene er her Kroatien, Polen, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Portugal og Spanien.

Investeringsprospekter
Tre mandater vedrørende genopretningspakken for kapitalmarkeder fik forskellige opbakningskombinationer.

Dansk Folkeparti var ene om at votere nej til mandatet vedrørende prospekter, hvor kompromisforslaget sætter et loft for, hvor meget aktiekapital der kan udstedes ved anvendelse af EU-genopretningsprospektet.

Regeringen er imod udskydelse af rapporteringsstandarden ”European Single Electronic Format” (ESEF), der stiller krav til ensartethed af virksomhedernes finansielle rapporter. Kompromisforslaget lægger op til en ikrafttrædelse i 2022 frem for 2021

Lånelånsfinansiering
Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten voterede nej til mandatet vedrørende sekuritisering, der forklares som et ”redskab anvendt af finansielle formidlere, f.eks. et kreditinstitut, til at finansiere (sælge) deres eksponeringer, typisk udlån, og går generelt ud på at udstede obligationer med sikkerhed i underliggende aktiver, f.eks. udlån”.

-Det er ikke klogt at rulle det tilbage, og markedet mangler ikke likviditet, begrundede EU-ordfører Morten Messerschmidt (DF) sit nej. Han definerer sekuritisering (som Finansministeriet skriver ‘securitisering’) som ”pakning af finansielle produkter”.

EU-ordfører Anne V. Berthelsen (SF) påpegede, at EU-kommissionens forslag mangler en konsekvensvurdering.

Enhedslisten var ene om at votere nej til dagens femte mandat vedrørende genopretningspakkens ændringer i EU-direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID). Erhvervsordfører Victoria Velasques (EL) begrundede det bl.a. med manglende gennemsigtighed.

4, 3,2,1, 0, 0, 0, 0
På bundlinjen lød der nej fra DF fire gange, Enhedslisten tre gange, NB to gange og SF en gang.

Liberal Alliance og Alternativet er ikke repræsenteret i europaudvalget. (Dj/011120)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.