Årets første mandat med én dissens

Referencerenter kommer i snor

Af Claus Djørup
Årets første mandat blev en 7-1. Liberal Alliance var alene om at sige nej i europaudvalget fredag 23. januar til økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards (R) forhandlingsposition til forordningsforslaget om benchmark-indeks, der bruges som reference i finansielle instrumenter og kontrakter.

Det drejer sig om dagligt besluttede satser såsom LIBOR, EURIBOR og den danske CIBOR, der fastlægges på basis af meldinger fra markedsaktører og dermed kan manipuleres.

EU-kommissionens forslag til forordning vedrørende renteindekser er helt nyt på de europæiske finansmarkeder og skal sikre troværdigheden.

Det nye i forhold til de danske regler er, at administratoren også underkastes tilsynet, som forbliver nationalt. Herhjemme er det Finansrådet, som fastsætter CIBOR.

Investeringsfond kan føre til færre EU-tilskud i Danmark
Den endnu ikke etablerede Junckerfond – også kaldet EFSI – vil få overført midler fra infrastrukturprogrammet Connecting Europe Facilitet (CEF) og forskningsprogrammet Horizon 2020, hvilket kan føre til færre tilskud til danske infrastruktur- og forskningsprojekter.

Det er godt, at Junckerfonden finansieres inden for EU’s eksisterende budget, men midler fra forsknings-og infrastrukturbudgettet bør gå til investeringer i de samme formål som oprindeligt tiltænkt, understreger Morten Østergaard.

Der er med Morten Østergaards ord dog kun tale om “et beskedent indhug i et meget stort forskningsbudget”.

EFSI fungerer som en garantikapital, der skal tiltrække 15 gange mere privat kapital. Mange er skeptiske, men Morten Østergaard giver den en chance.

– Der er ganske store kapitalophobninger, som godt kunne bidrage mere til væksten, så det er værd at gøre forsøget. Mange lande har ikke det spillerum som os og ikke har alternativet at øge statsgælden. Øget aktivitet syd for grænsen vil også være til gavn for dansk økonomi, pointerede Morten Østergaard.

Fastkurspolitikken uden for diskussion
– Jeg kender ikke en eneste politiker på Christiansborg, der mener, at vi skulle fravige fastkurspolitikken. Derfor ligger den helt fast, svarede Morten Østergaard efter europaudvalgsmødet på spørgsmål om risikoen for en revaluering i kølvandet på den europæiske centralbank ECB’s beslutning dagen før om et massivt opkøb af statsobligationer. (Dj/250115)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.