Amerikanere ridser i Rockwools image

Baggrundsillustrationen er fra West Virginia Public Broadcastings side på Facebook, hvor den lokale debat kan følges.

Linda Nielsen-udvalg kritiserer Rockwools planlægning af isoleringsfabrik i USA

West Virginians win complaint against Rockwool on two counts
”The Mediation and Complaints-Handling Institution for Responsible Business Conduct – The Danish National Contact Point to the OECD” finds that Rockwool has not carried out riskbased due diligence in accordance with the OECD Guidelines in the initial phases of the manufacturing facility project in Jefferson County, West Virginia. Furthermore, NCP Denmark finds that Rockwool did not sufficiently observe the OECD Guidelines’ expectations to provide meaningful opportunities for the relevant stakeholders to express their views during the planning and decision-making process of the manufacturing facility project.

-It validates the concerns we’ve had with Rockwool’s business practices over the past 3-4 years, states Rod Snyder, who is one of the complainants.

-NCP Denmark acknowledges the things we have done to learn from the experience, answers the company.

The ruling has no judicial implications. That could be changed in the forthcoming proposal from the EU Commission on due diligence.

Af Claus Djørup
Rockwool har ikke fuldt levet op til OECD’s frivillige retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd i forbindelse med etableringen af en fabrik i Jefferson County i West Virginia.

Det konkluderer ”Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd” (MKI), der er OECD’s danske National Contact Point (NCP). Baggrunden er en klage fra lokalsamfundet, der ikke ønsker fabrikken i deres område på grund af nærhed til en skole og fare for forurening via den porøse undergrund.

-Kendelsen skaber et langsigtet problem for Rockwool med sit omdømme som en virksomhed med en forretningspraksis under standard, erklærer Rod Snyder, som er en ledende repræsentant for den lokale gruppe folkevalgte og foreninger i Jefferson County, der klagede til den danske instans i oktober 2019.

Rockwool betragter derimod kendelsen som et stykke læring.

-Jeg vil kalde det for nogle gode forslag, der kan gøre virksomheden bedre. Vi synes ikke, at det er en ridse i lakken. Det handler om to ting. Den ene er timing af risikovurderinger. Den anden er en gammel nyhed om ‘stake-holder engagement’, som vi selv har anerkendt for to et halvt år siden, siger vicekommunikationsdirektør Michael Zarin, Rockwool International A/S.

Manglende inddragelse
Hvad handler kendelsen om og ikke om?

-Vi siger, at Rockwool ikke fuldt ud har opfyldt OECD’s frivillige retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd, fordi de i starten af projektet ikke gjorde nok for ”stakeholder engagement”, dvs. inddrage lokalbefolkningen og civilsamfundet og sørge for høring, siger juraprofessor Linda Nielsen, formand for ”Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd” (MKI), der er OECD’s danske National Contact Point (NCP).

Udvalget er ikke dykket ned i de tekniske godkendelser med hensyn til bl.a. energianvendelse og forurening af vand og luft, som er godkendt af de amerikanske myndigheder.

Ingen juridiske konsekvenser
-Udtalelsen får ingen juridiske konsekvenser. Der er ikke noget med erstatning. Vi er ikke en domstol. Det er ikke en juridisk afgørelse, der kan eksekveres, men det betyder da selvfølgelig noget, for Rockwool bliver da kede af det. Det er ikke en sag, som de holder af, siger Linda Nielsen.

-Det gode er, at Rockwool allerede inden sagen havde gjort ganske meget for at forbedre deres systemer og måde at gribe sådanne ting an på, således at det ser anderledes ud end dengang. Derfor siger vi ”fra begyndelsen af” opfyldte man ikke fuldt ud forpligtelserne. Vi har ikke taget stilling til, om selskabet gør det nu, men vi kan i hvert fald se, at de har gjort store anstrengelser for at forbedre deres processer, siger Linda Nielsen.

Sagen er ikke slut hermed. Udvalget følger sine anbefalinger op om et år

For sent ude
Kendelsen har ingen konsekvens for fabrikkens drift og produktion, for det handler om processer, pointerer Rockwool.

-NCP’s to kritikpunkter handler om timing. I overensstemmelse med amerikansk lovgivningsmæssig praksis og krav gennemførte vi den type af miljø- og sundhedsundersøgelser, som NCP henviser til senere i projektudviklingsprocessen. OECDs retningslinjer anbefaler, at sådanne aktiviteter skal udføres tidligere. Det tager vi til efterretning, siger Michael Zarin.

-Så er der ”local engement”, hvor vi erkender, at det skulle have gjort tidligere i processen. Det har vi lært af og har allerede in 2019 indført en ny global politik og procedure for at gøre det bedre.

Hjælpsom kendelse
-NCP Denmark anerkender de ting, vi har gjort for at lære af erfaringerne, og det er også vigtigt for os, fortsætter Michael Zarin.

– NCP Danmark yder en god service til Rockwool, fordi de hjælper virksomheder til at gøre det endnu bedre fremover, at vi kan lære af erfaringer og blive bedre til at overholde OECD’s retningslinjer fremover. Vi synes, det er vigtigt og hjælpsomt for virksomheden.

Fagpressebureauet: Tænkte Rockwool overhovedet på OECD’s retningslinjer ved planlægningen af fabrikken?

-Der er mange forskellige retningslinjer i verden, bl.a. OECD og Global Compact, så vi evaluerer løbende vores processer op mod forskellige retningslinjer. Det er klart, at med denne erfaring (afgørelsen, red.) går vi endnu dybere i OECD’s retningslinjer for at blive klogere og gøre ting endnu bedre fremover, svarer Michael Zarin.

– De er generelle og ikke detaljeret som en bog med opskrifter. Der er forskel på at bygge en fabrik i USA, Polen eller Tyskland, og OECD’s retningslinjer skal derfor fortolkes i forhold til landets regler og procedurer, slutter Michael Zarin.

[Fabrikken i Jefferson County er begyndte indkøringen af produktionsprocesserne går i kommerciel produktion i slutningen af juni på naturgas. Det giver ifølge Rockwool omkring 30 % lavere CO2-udledning end med kul, som var den oprindelige plan. Biogas er ikke tilgængeligt på stedet. Rockwool har et pilotprojekt med elektrificeret smelteovn i Moss i Norge. Det er en helt anden teknologi. I West Virginia ville elektrificering betyde 60 % forhøjelse af CO2-udledningen i forhold til kul, fordi elforsyningen er baseret på fossile brændsler.]

Understøtter bekymringer
Trods den manglende juridiske konsekvens ser Rod Snyder kendelsen som en løftestang.

Formanden for ”West Virginians for Sustainable Development” håber, at Rockwool vil sig føle sig forpligtet til at samarbejde med de berørte borgere i West Virginia for at rette op på mangler ved risikovurdering og interessentengagement, inden de afleverer opfølgningsrapporten til NCP Denmark om et år.

-Vi ser kendelsen som en vigtig milepæl for vores samfund, fordi den validerer de bekymringer, vi har haft med Rockwools forretningspraksis i løbet af de sidste tre-fire år, erklærer Rod Snyder.

-Vi vil bruge dette som en mulighed for at oplyse lokale, statslige og føderale embedsmænd om OECD-retningslinjerne for at forhindre lignende misbrug i fremtiden, fortsætter han.

-Når Rockwool ønsker at udvide deres produktion til andre samfund i fremtiden, skal lokale embedsmænd være opmærksomme på, at dette selskabs handlinger skal overvåges nøje, slutter Rod Snyder.

EU-forslag
Klagere, indklagede og nævnsformand i den aktuelle sag er enige om, at kendelsen ikke har juridiske eller regulatoriske konsekvenser. Det kan blive ændret.

Bedømmelsen af virksomhedsadfærd står til at blive strammet op med adgang til domstolsprøvelse og erstatning i det omstridte forslag, som EU-kommissionen forbereder og ventes at fremlægge om kort tid om bæredygtig selskabsledelse og undersøgelse af virksomheder (‘due diligence’).

– Den anden halvdel af forslaget handler om lovpligtig ‘due diligence’. Det er nærmest OECD-reglerne, men med adgang til erstatning og judiciel prøvelse. Det bliver mere slagkraftigt og mere besværligt, siger Linda Nielsen.

Erhvervsorganisationer positive over for globaliserede EU-regler
USA har også underskrevet OECD’s regler, så retningslinjerne er ens, men Linda Nielsen påpeger, at de forskellige NCP’er har forskellige sagsbehandlingsprocesser.

Det er blandt de punkter i den positive del af syv erhvervsorganisationers høringssvar den 9. december 2020 til EU-kommissionen. De syv er DI, Dansk Erhverv, Danish Export Association, Danske Rederier, Danske Arkitektvirksomheder, SMVdanmark og Horesta.

De erkender, at det kan være en fordel med en EU-retlig ramme for ‘due diligence’. Det vil ensrette kravene, da virksomhederne ellers risikerer at skulle forholde sig til et kludetæppe af forskellige nationale krav bl.a. angående rapporteringskrav og sanktioner.

”Krav om obligatorisk due diligence bør bygge videre på/være i overensstemmelse med eksisterende internationale standarder og retningslinjer (FN, OECD) og så vidt muligt harmoneres med det internationale rammeværk uden for EU, så europæiske virksomheders konkurrencedygtighed på de globale markeder ikke kompromitteres,” skriver de syv organisationer.

EU-reglerne bør kun omfatte store virksomheder (altså ikke små og mellemstore), for SMV’erne vil stadig blive påvirket af krav fra større kunder, foreslår de.

Endelig efterlyser de klare definitioner på en række begreber samt at sammentænke adfærdskrav til taksonomien for bæredygtige investeringer og ikke-finansiel rapportering. (Dj/070621)

NCP Denmarks kendelse: Final Statement, NCP Denmark. Specific instance submitted by West Virginians for Sustainable Development regarding the activities of Rockwool International A/S and its subsidiary Rockwool North America Inc.

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.