Alternativet fører supereuropæisk EP-valgkamp

Pavia Jacobsen svinger klimafane på Alternativets EP-landsmøde. Foto: Fagpressen.eu

EP-kandidatliste (næsten) klar

Af Claus Djørup
– Alternativet er et europæisk parti som går til valg som europæere, erklærer EU-ordfører Rasmus Nordqvist.

– Vi har indført et bespænd for os selv. Vi skal ikke ned og føre dansk EU-politik. Vi skal tænke længere og skabe europæiske svar. Problemer i Polen, Rumænien og Spanien er også vores problemer, fortsætter han.

Rasmus Nordqvist er valgt til Alternativets spidskandidat ved EU-parlamentsvalget 26. maj og er i øvrigt det eneste folketingsmedlem på partiets EP-liste med i alt 10 kandidater.

Alternativet stiller op på en fælles platform ”European Spring” sammen med andre partier rundt i Europa. Kernen er den græske eksfinansminister Janis Varoufakis ”DIEM25”, og blandt medlemmerne er italienske DemA, polske Razem, portugisiske Livre, franske Génération.s og græske MeRA25.

– Vi har tænkt os at føre kampagne sammen på tværs af grænserne, siger Rasmus Nordqvist. Han beklager, at der ikke er mulighed for at stille op på tværnationale lister.

– En masse skal forandres, men det kan vi kun gøre, hvis vi er dér (i EU, red.) sammen. Det kan man ikke ved at vende ryggen til, som man desværre ser hos nogle partier, slutter Rasmus Nordqvist.

Nummer 2-8

Alternativets første syv EP-kandidater fra venstre: Sadi Tekelioglu, Rasmus Nordqvist, Susan Kjeldgaard, Karin Rohr Genz, Esben Ingerslev, Jan Kristoffersen og Pavia Jacobsen. Foto: Fagpressen.eu

To mangler at blive udpeget. De syv øvrige placerede i valgt rækkefølge:

 • Karin Rohr Genz:
 • Jeg har været i transportbranchen i 10 år, hvor jeg har set social dumping, løndumping og virkelig dårlige arbejdsvilkår for de chauffører, der kører rundt i Europa. En nem løsning ville være at aflønne efter de vilkår, der er i det land, hvor arbejdet bliver udført.

 • Jan Kristoffersen:
 • EU skal være det bedste for verden. Handel er det stærkeste redskab i den store omstilling, der skal i gang. Det handler ikke om toldmure, men om at lede handlen i grøn, bæredygtig retning.

 • Susan Kjeldgaard:
 • Vi kan ikke klare problemerne alene. En af Alternativets opgaver bliver at få vores måde at føre politik på ind i EU – hele tiden være i kontakt med medlemmerne.

 • Sadi Tekelioglu:
 • Tre tv-indslag i den sidste uge har gjort mig glad og stolt over at være dansker: 1) 34 % af danskerne synes, at den lange tørkesommer skyldes klimaforandringer. 2) Danskerne sparer mere op, dvs. de er begyndt at skære ned på forbruget og dermed belaster ressourcer og miljø mindre. 3) Kæmpe vindmølleparken ud for Blackpool med dansk teknologi, indsats og investering.

 • Esben Ingerslev:
 • Det eneste, der kan få landmænd til at ændre deres drift, er tilskudsordninger, der dækker omkostningerne under omlægningen af produktionen til økologi.

 • Pavia Jacobsen:
 • Det at vi er noget sammen – sammen.

 • Børge Sejersen Sommer:
 • Jeg føler medskyld for dem, der drukner i Middelhavet under flugt fra død mod et bedre liv.

  Senere udpeger partiets storkredse i Nordjylland og Østjylland de sidste to kandidater, der trækker lod om 9. pladsen.

  Udvidet medlemsdemokrati hastet igennem
  Inden selve afstemningen om rækkefølgen måtte det ekstraordinære landsmøde i Korsgadehallen lørdag 8. september igennem en afstemning om, hvorvidt fjerndeltagere ude i kredsene kunne deltage.

  Baggrunden var en sen beslutning i partiets hovedbestyrelse, som alle kredse åbenbart ikke havde hørt om før to uger inden landsmødet. Det involverer bl.a. håndtering af persondata, hvilket partiets frivillige i København ikke kunne klare med så kort frist.

  Hvorom alt er, så blev den udvidede afstemningsform vedtaget med 145 af de 210 stemmeberettigede i salen, mens 20 stemte imod. Kravet om to tredjedele var dermed opfyldt.

  De tilstedeværende var dog en del flere end opkoblede, stemmeafgivne medlemmer.

  Det blev ikke nødvendigt kvotesortere andenpladsen, da Karin Rohr Genz fik næstflest stemmer.

  Valgforbund med R
  Alternativet og Det radikale Venstre har indgået et teknisk valgforbund ved EP-valget. Det skulle gå meget galt, hvis det største af de to partier ikke vinder et mandat.

  Morten Helveg Petersen (R) vandt det radikale mandat i 2014 (siden er Jens Rohde stødt til), mens 2019 bliver Alternativets første EP-valg.

  Danmark får et ekstra mandat som følge af Storbritanniens udtræden den 29. marts. Derved ligger spærregrænsen mellem 6,667 % og 5,556 % med 14 mandater, dersom antallet af lister er uændret i forhold til 2014.

  I Berlingske Tidendes vægtede barometer fra 28. august står Radikale Venstre (5,8 %) og Alternativet (4,6 %) til samlet 10,4 procent.

  Hvis det gjaldt for EP-valget, ville Alternativet ikke få en MEP.

  © Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

  Comments are closed.