Akut nødhjælpsmandat

Kristian Jensen: Vi skylder Grækenland humanitær flygtningehjælp

Af Claus Djørup
Det var ikke så meget selve sagen som faren for præcedens, der blev diskuteret, da europaudvalget fredag 11. marts udstyrede udenrigsminister Kristian Jensen (V) med et enstemmigt mandat til EU-kommissionens forslag om et treårigt nødhjælpsinstrument, der primært sigter på Grækenland.

– Der eksisterer i øjeblikket ikke et instrument i EU’s værktøjskasse, der kan yde humanitær nødhjælp til EU-lande i en situation som den aktuelle, fremhævede Kristian Jensen.

– Gennem lang tid har alle europæiske lande lidt ladet det blinde øje vende til problemer omkring migration og om ikke vinket flygtningene gennem landet, så noget der lignede det. Derfor har vi alle en form for medansvar for, at strømmen af mennesker over vestbalkanruten er blevet så markant.

– Vi har alle en forpligtelse til at hjælpe og understøtte Grækenland i den øjeblikkelige situation, erklærede Kristian Jensen om nødhjælpen, der omfatter basale behov som mad, læ og medicin.

Forslaget til forordning er generelt, selv om sigtet er Grækenland. Udvalgsformand Mette Gjerskov (S) advarede mod, at enkelte lande bruger den fælles EU-kasse til at løse et nationalt problem i andre sammenhænge.

– Frankrig ønsker at bruge landbrugsstøtte til at brødføde den fattige del af befolkningen i f.eks. suppekøkkener. Det er tradionelt et nationalt område at tage sig af humanitære problemstillinger for sine egne grænser, anførte Mette Gjerskov.

Kristian Jensen forsikrede, at EU ikke skal betale regningen for at spare på nationale budgetter.

– Jeg er meget opmærksom på, at nationale udfordringer ikke flyttes til fælleskassen, men jeg har ikke set andre konkrete forslag om at lægge noget over, sagde Kristian Jensen.

Forslaget om i alt 700 millioner euro (5,2 mia. kr.) er bestilt på sidste måneds EU-topmøde og skal vedtages på det forestående topmøde den 17.-18. marts.

Bevillingen skaffes ved omprioriteringer i budgetkategorien for sikkerhed og medborgerskab, men indsatsen i nærområder holdes fri for budgetrokeringer, oplyste udenrigsministeren.

Foreløbig er fundet 100 millioner euro inden for asyl-, migrations- og integrationsfonden, dvs. 600 millioner euro findes senere på året.

Danmarks andel svarer til cirka 104 millioner kroner.

Kristian Jensen bekræftede over for Kenneth Kristensen Berth (DF), at det ikke er i EU’s interesse at begrænse antallet af migranter, som returneres til Tyrkiet. En sådant overgrænse ville simpelt hen betyde, at menneskesmuglernes forretningsmodel er intakt. (Dj/130316)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.