Aftale om flertalsbeskyttelse trækker ud

Udenrigsministeriet holder på magtdelingsprincip fra enevældens tid

Af Claus Djørup
Det trækker du med en ny mandatprocedure med flertalsbeskyttelse, hvor et flertal kunne kræve en sag forelagt til mandatgivning eller fornyet mandatgivning.

Der var lagt op til en såkaldt beretning fra europaudvalget torsdag 23. juni om en supplerende mandatprocedure. Der gøres et nyt forsøg den 30. juni, oplyser Kenneth Kristensen Berth (DF), som sad i formandsstolen i europaudvalgsmødet 23. juni.

– Der er stadig en proces i gang mellem Folketinget og Udenrigsministeriet om, hvorvidt vi som udvalg – groft sagt – kan tillade os det i henhold til regeringens prærogativ om at føre udenrigspolitikken, siger Kenneth Kristensen Berth (DF).

– Det er en afvejning, men dybest set skal regeringen respektere et folketingsflertal, og det kan også komme til udtryk gennem en beslutning i europaudvalget, understreger Kenneth Kristensen Berth.

– De fleste partiers udgangspunkt er, at det må være rimeligt at kunne bede regeringen om at komme med et mandat, pointerer Kenneth Kristensen Berth.

Sagen udspringer af EU’s frihandelsaftale med Canada (CETA), hvor skiftende regeringer aldrig har bedt europaudvalget om at godkende forhandlingspositionen.

Videre afviste finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) i efteråret at forelægge et revideret mandat vedrørende klimafinansiering (COP15-aftalen om 100 mia. dollar til udviklingslande i 2020).

Afstår fra dobbeltprocedure

Til gengæld har europaudvalget opgivet Enhedslistens forslag om en general dobbeltprocedure for retsakter vedrørende Schengen.

Dobbeltproceduren ville betyde, at et forslag til retsakt skulle forelægges både – som nu – ved begyndelsen af processen og ved afslutningen.

– Hvis der opstår tvister, kan man altid indkalde regeringen til samråd og drøfte, om mandatet stadig holder vand, men vi ser ikke umiddelbar anledning til at drøfte de samme ting to gange, siger Kenneth Kristensen Berth. (Dj/270616)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.