Åben dør-stop i vejen for EU’s VE-acceleration


EU-kommissionen havde ikke selv set problemet med statsstøtte i dansk vindmølleordning. Margrethe Vestager forventer en hurtig løsning

Af Claus Djørup
Det er ikke bekræftet, at åben dør-ordningens gratis arealtildeling til kyst- og havvindmøller er i strid med statsstøttereglerne, oplyser EU-kommissær Margrethe Vestager.

– Det er en dansk beslutning at sætte ordningen på pause, fordi man har et tvivlsspørgsmål i forhold til statsstøttereglerne, og man gerne vil være sikker på fremadrettet, at man har en ordning der så at sige kan holde i retten, forklarer Margrethe Vestager.

Hun er ovebevist om, at de problemer, der måtte være, bliver løst hurtigt af danske myndigheder og EU-kommissionen, fordi det er en stor fælles prioritet at etablere så meget vedvarende energikapacitet som overhovedet muligt inden for en kort tidshorisont.

– Hvis man gerne vil have mere vind, så kan man lave statsstøtteordninger, der gør, at det bliver legitimt, fastslår konkurrencekommissæren.

Margrethe Vestager er i tæt dialog med klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) og erhvervsminister Morten Bødskov (S). De mødtes i København fredag 24. februar om sagen.

Intet forudgående EU-initiativ
EU-kommissionens rolle er rådgivning om statsstøtteregler. Hun understreger, at Danmark selv skal løse problemet, for havbund og vindressourcen er danskernes aktiv.

– Vi havde ikke fået øje på det, siger Margrethe Vestager. Dermed afliver hun den sidste rest af spekulation om, at stoppet er udløst fra Berlaymont-bygningen.

I givet fald ville det kræve, at kommissionen indleder en undersøgelse, og det er ikke sket.

EU-kommissionen har heller ikke igangsat en undersøgelse af, om det danske problem kunne findes andre steder.

– Ingen alarmklokker ringer, siger Margrethe Vestager. Hun vurderer, at bl.a. tyske modeller for opstilling af havvindkraft kunne inspirere Danmark.

Overvejer betaling for havarealer
En ting kan blive til statsstøtte, når man har et offentligt gode, som er meget attraktivt, forklarer hun.

Det er hvad der ifølge Energistyrelsen og energiminister Lars Aagaard kan være sket i foråret 2022. Efter mere end et årtis stilstand har Energistyrelsen siden april sidste år modtaget 54 ansøgninger, og de fleste indløb i maj-juni forud for ikrafttrædelse af en skæringsdato for ændringer i ordningen, oplyste han i energiudvalgets samråd tirsdag 21. februar.

Her kredsede Lars Aagaard om samfundsbidrag, altså betaling eller afgift. Thor-udbuddet med en statslig gevinst på 2,8 mia. kr. var øjenåbner for, at havvindkraft ikke længere behøver tilskud, tværtom.

Det samme gør Margrethe Vestager i lyset af, at investorerne egentlig er villige til at betale for at kunne etablere en produktionsfacilitet på et område, som man har fået stillet gratis til rådighed

– Det stiller selvfølgelig spørgsmål om, hvordan det skal håndteres, når der så at sige kommer så meget gang i ordningen? Det overvejes i øjeblikket, siger Margrethe Vestager.

VE-statsstøtteregler på trapperne

EU-kommissionen er på trapperne med en midlertidig lempelse af statsstøttereglerne af 2-3-4 års varighed, der er udløst af store subsidier til grønne investering i USA bl.a. omsættelige skattefradrag, der ligger i Inflation Reduction Act (IRA).

– Vi er stort set klar med midlertidige statsstøtteregler, der skal gøre det muligt at gøre det attraktivt for investeringer at fortsætte i Europa. Vi står foran en acceleration af grønne investeringer, og risikoen er, at den acceleration bliver standset eller i hvert fald sat på pause i forhold til at investeringer i stedet finder sted i USA, erklærer Margrethe Vestager.

– Den energikrise, som Putin udløste i Europa, betyder så en helt nødvendig acceleration af at få grøn energi etableret både i forhold til klimaforandringerne og sørge for, at folk har nogenlunde strøm i deres kontakter og gas til at at varme deres huse op, men det ér også et spørgsmål om Europas konkurrenceevne.

– Energipriserne er syv gange højere end i USA, og I USA er energipriserne tre gange højere end Kina. Det siger noget om, at det at kunne levere relativ billig grøn energi med en forudsigelighed i pris og leveringsdygtighed er helt afgørende. Det er blevet et strategisk mål.

Løsning ens for alle uanset organisering
Margrethe Vestager kan altså ikke få vedvarende energi nok, og det selvfundne danske problem med åben dør-ordningen loves løst hurtigt.

Det bliver en løsning, som vil gælde generelt. Der findes ikke undtagelser fra statsstøtteregler for eksempelvis borgerenergifællesskaber.

– Om man har organiseret sig på den ene eller den anden måde er nødvendigvis ikke det, der afgør, om der er tale om statsstøtte eller ej. Som regel er det sådan, at europæisk lovgivning ikke ændrer på statsstøttereglerne som sådan. De gælder horisontalt, pointerer Margrethe Vestager. (Dj/260223)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.