Juncker flytter lægemidler fra sundhed til industri

Farmaceuterne formand frygter ringere patientsikkerheden

Af Claus Djørup
Den tiltrædende EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker vil flytte ”Health technology and pharmaceutical policy” – herunder Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) – væk fra direktoratet for sundhed og forbrugerbeskyttelse. Det skal i stedet ligge i industridirektoratet, skriver nyhedsbrevet Fredag Formiddag, der udgives af Pharmadanmark Continue reading

Dan Jørgensen bebuder høj arealstøtte til økosolbær

Eva Kjer Hansen graver i danske solbæravleres rammevilkår versus polske – Dan Jørgensen satser på kvalitetsproduktion. Foto: Fagpressen.eu

God høst ødelægger solbæravleres økonomi

Af Claus Djørup
Det er god høst og ikke EU-tilskud til polske solbæravlere, som er årsagen til danske og generelt europæiske solbæravleres problemer.

– Polske avlere er også ramt af lave priser. Solbærmarkedet er grundlæggende et vanskeligt marked, hvor der er overproduktion i gode høstår med store prisfald til følge Continue reading

No, Minister – britisk ambassadør censurerer sin udenrigsminister

Eva Kjer Hansen og Philip Hammond er uenige om nationale parlamenters indflydelse. Foto: Fag-pressen.eu
Udvalgsformand ønsker britisk undskyldning

SUMMARY The visit to The Danish Parlament by British Foreign Minister Philip Hammond on the very day of the Scottish referendum, ended in an unusual, diplomatic skirmish, because British officials sought to save a slip of the tongue by cutting off the live webstreaming of the Folketing/Danish Parlament. Philip Hammond happened to suggest that the British EU referendum in 2017 may be cancelled, if the Scots vote Yes to independence. The Chairman of the European Committee of the Folketing demands an apology from the British Ambassador for this undue behaviour.

Af Claus Djørup
Europaudvalgets formand, Eva Kjer Hansen, beder den britiske ambassadør Vivien Life om en undskyldning. Årsagen er ambassadørens indgreb i folketingets direkte web-tv-sending fra det åbne møde med udenrigsminister Philip Hammond på selve den skotske afstemningsdag Continue reading

Dan Jørgensen: Nye markeder frem for russerkompensation

Imod eksport-subsidier. Foto: Fagpressen.eu

Dansk kamp mod traditionel støtte til sanktionsklemte landmænd

Af Claus Djørup
Fødevareminister Dan Jørgensen (S) er oppe mod stærke ønsker for kompensation til landmænd og fiskere for Ruslands modsanktioner, som er på landbrugs- og fiskeriministrenes dagsorden fredag 5. september.

Danmark siger nej til eksportstøtte Continue reading