Danske havfiskere utilfredse med regeringens bløde sildelinje

Danske fiskere støtter EU’s bebudede sanktioner mod Færøerne. Foto: Fagpressen.eu

Enhedslisten og Dansk Folkeparti kræver fri adgang for færøske skibe til danske havne uanset EU-sanktioner

Af Claus Djørup
De danske havfiskere i Danmarks Pelagiske Producentorganisation kritiserer regeringens forhandlingsvenlige kurs i striden mellem EU og Færøerne om sild og makrel i Nordøstatlanten.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) ønsker at bruge forligsmulighederne i FN’s havretskonvention, hvilket de pelagiske fiskere betragter som ”et beklageligt dansk forsøg på at forhale EU-kommissionens bestræbelser på at genskabe bæredygtig forvaltning Continue reading

Dansk protest mod Maria Damanakis færøprocedure

EU-KOMITE STEMMER OM SILDESANKTIONER MOD FÆRØERNE DEN 31. JULI

Mette Gjerskov: Forhandlinger og ikke sanktioner skaber bæredygtigt fiskeri. Foto: Fagpressen.eu

Af Claus Djørup
EU-kommissionen vil den 31. juli 2013 sætte et forslag om sanktioner mod Færøerne til afstemning i EU’s komité for fiskeri og akvakultur, oplyser fødevareminister Mette Gjerskov (S) i en pressemeddelelse på baggrund af en meddelelse fra kommissionen.

Sanktionsforslaget er en unødvendig optrapning af konflikten med Færøerne om den atlanto-skandiske sild, erklærer den danske minister. Samtidig gør hun det klart, at Danmark er retligt forpligtet til at efterleve eventuelle sanktioner mod den midterste del af rigsfællesskabet.

Den danske regering gør indsigelse mod overskridelsen af tidsfristen for møde-indkaldelsen til 31. juli, oplyser Fødevare-ministeriet Continue reading

Folkeafstemning om patentdomstol til foråret

Dansk Folkeparti og Enhedslistens nej til EU-patentet udløser den første EU-folkeafstemning siden år 2000. Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen ønsker Danmark med i EU-patentsystemet hurtigst muligt af hensyn til job og vækst, så regeringen vil i givet fald sende sagen til folkeafstemning, der holdes før EU-parlamentsvalget. Continue reading

PECH råber på handelskrig mod Færøerne og Island

EU-parlamentets fiskeriudvalg kræver hårde sanktioner mod den færøske fiskeindustri. Foto: Fagpressen.eu

Fiskerikommissær Maria Damanaki er klar senest onsdag 17. juli med sanktioner mod Færøerne i sildestriden. Det signalerede den græske EU-kommissær i EU-parlamentets fiskeriudvalg PECH onsdag 10. juli med ordene ”a week from now”. Desuden bebuder EU-kommissionen sanktionsvarsler mod Island og Færøerne i makrelstriden inden EU’s sommerferie i august. Continue reading

Eva Kjer Hansen kritiserer EU-parlamentets lukkethed

Europaudvalgets formand opfordrer EU-parlamentet til at opgive de mange førstebehandlingsaftaler og vende tilbage til normal parlamentarisk praksis

Eva Kjer Hansen: EU-parlamentet kobler Folketinget ud. Foto: Fagpressebureauet

SOMMAIRE Le Parlement européen ne parvient pas sa valeur en engageant le nombre accord en première lecture avec le Conseil des ministres et la Commission européenne derrière des portails ferme, dit le président des affaires européennes du Parlement danois, Eva Kjer Hansen. Elle-même, elle a été membre du Parlement de l’UE dans les années 1990. Mme Kjer Hansen appelle le Parlement européen à abandonner les premiers accords de trilogues et s’en tenir à trois lectures des propositions de directive et de règlement.

ZUSAMMENFASSUNG Durch die viele Vereinbarungen hinter verschlossenen Türen mit dem Ministerrat und der EU-Kommission schon beim ersten Lesung vernachlässigt das Europäisches Parlament seine Werte, sagt Eva Kjer Hansen, Vorsitzende des Ausschusses im dänischen Parlament für europïsche Angelegenheiten. Sie war in den 1990er Jahren selber Mitglied des EU-Parlaments. Frau Eva Kjer Hansen drängt das EU-Parlament die Vereinbarungen schon während der ersten Lesung fallen zu lassen und statt dessen an drei Lesungen der Vorschläge zur Richtlinien Verordnungen festzuhalten.

SUMMARY By entering into the numerous first reading agreements with the Council and the Commission behind closed doors, The EU Parliament betrays it’s basic values, says Eva Kjer-Hansen, chairman of the Danish select committee for European affairs. She used to be a member of The EU Parliament in the 1990ies. Mrs. Eva Kjer Hansen calls for The EU Parliament to skip the first reading agreements in the so-called trialogues, and stick to three readings for directives and regulations. Continue reading