Margrete Auken støtter Juncker

Margrete Auken (her uden næseklemme) støtter Jean-Claude Juncker. Foto: Fagpressen.eu

EU-kommissionens legitimitet øges med vindende EP-spidskandidat i spidsen, mener SF’s EU-parlamentsmedlem
 
Af Claus Djørup
EU-parlamentsmedlem Margrete Auken (SF/Grønne) støtter en udpegning af luxembourgeren Jean-Claude Juncker som formand for EU-kommissionen, om end hun gør det med klemme på næsen.

Blåstemplingen gælder processen mere end personen, som er konservativ fra et skattelyland. Selv da foretrækker Margrete Auken Jean-Claude Juncker frem for den tyske socialdemokrat Martin Schulz. Continue reading

Brosbøl imod miljøsvækkelse til fordel for gasbiler

Danmark vil have tøjr i EU-kommissionens regelskabelse for biludstødning

Af Claus Djørup
Danmark løfter atter pegefingeren over for et forslag fra EU-kommissionen om beføjelser på bekostning af medlemslandenes indflydelse. Denne gang drejer det sig om et forordningsforslag angående renere biludstødning fra henholdsvis person- og varebiler og lastbiler/busser, som miljøminister Kirsten Brosbøl (S) kløjes i på grund af de såkaldte delegerede retsakter. Continue reading

Regeringen opgiver folkeafstemning om tilvalgsmodel

Karen Hækkerup: Gryden holdes i kog om en parallelaftale. Foto: Fagpressen.eu

Karen Hækkerup: Tekniske møder er i gang om politiaftale

Af Claus Djørup
Justitsminister Karen Hækkerup (S) undersøger muligheden for en fortsat dansk deltagelse i det europæiske politisamarbejde Europol, som er ved at få ændret sit lovgrundlag fra et mellemstatsligt samarbejde til en EU-forordning, der i princippet smider Danmark ud af politisamarbejdet.
Continue reading

Tre folketingsmedlemmer valgt

Anders Primdahl Vistisen er blandt Dansk Folkepartis tre nyvalgte EU-parlamentarikere. Foto: Fagpressen.eu

Jørn Dohrmann valgt til EU-parlamentet

Af Claus Djørup
Tre folketingsmedlemmer er valgt til EU-parlamentet og giver plads til tre nye ordinære medlemmer.

Anita Christensen (DF) kan genindtræde som folketingsmedlem qua sin plads som 1. stedfortræder for Jørn Dohrmann (DF).

Jens Ejner Christensen (V) er 1. Continue reading

Løkkes grundlovsbombe

Lars Løkke Rasmussen: Risikabelt at trodse eventuelt nej-flertal. Foto: Fagpressen.eu

HELLE THORNING-SCHMIDT AFVISER VENSTRES TANKE OM ÆGTE JA OG NEJ

Af Claus Djørup
Lars Løkke Rasmussen (V) kastede en grundlovsbombe i spørgetimen tirsdag 20. maj, da han opfordrede statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) til at acceptere et eventuelt nej-flertal uanset størrelse ved folkeafstemningen fem dage senere om patentdomstolen.

Meldingen om et ”ægte ja” fra partiformanden overraskede også Venstrefolk Continue reading

Dansk oplæg om parlamenternes Europa

Eva Kjer Hansen i europaudvalgets formands-stol: Nationale parlamenter er tættest på vælgerne og kan bedst tage en debat med dem om EU-beslutninger. Foto: Fagpressen.eu

Eva Kjer Hansen: NATIONALE PARLAMENTER FORSØMMES

Af Claus Djørup
De nationale parlamenter skal tildeles en større rolle i EU’s beslutningsprocesser og have ret til at fremsætte forslag.

Det mener et enstemmigt europaudvalg, som har sendt 23 forslag i høring hos de 27 øvrige EU-lande og omkring 40 kamre. Tilbagemeldingerne ventes op til de nationale europaudvalgs møde (COSAC) i Athen i midten af juni, oplyser europaudvalgsformand Eva Kjer Hansen (V). Continue reading

Folketingsudvalg afviser bunkemandat

Folketinget holder tøjr i anprisninger. Foto: Fagpressen.eu

FØDEVAREUDVALGET HOLDER FAST I DETALJERET PARLAMENTARISK KONTROL

Af Claus Djørup
Folketingets fødevareudvalg afviser at udstyre fødevareminister Dan Jørgensen (S) med såkaldte standardmandater angående de mange forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger, der afgøres i EU-komitésystemet.

Udvalget ønsker fortsat at behandle de enkelte konkrete komitésager Continue reading

EU-partier forhandler stadig om europaaftale

Nick Hækkerup og Jakob Ellemann-Jensen søger fælles fokus. Foto: Fagpressen.eu

Jakob Ellemann-Jensen:
AFTALE SKAL INDGÅS FØR
EP-VALGKAMPEN

Af Claus Djørup
Forhandlingerne mellem de fem EU-konstruktive partier – som EU-ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) kalder V, S, R, SF og K – er forløbet på lavt blus. Få og korte møder med lange mellemrum. Han håber, at man bliver færdig i god tid inden EU-parlamentsvalget den 25. maj. Continue reading

Forkert minister med forkert budskab til Europas mindretal

Sydslesvigsk Forenings Jens A. Christiansen, undervisningsminister Christine Antorini og Bund Deutscher Nordschleswigers Jan Diedrichsen – ministeren er sendt ud på den forkerte boldbane. Foto: Fagpressen.eu

EUROPAS NATIONALE MINDRETAL ANLÆGGER SAG MOD EU-KOMMISSIONEN

FUEV (Föderative Union Europäische Völker) verklagt die EU-Kommission beim EU-Gerichtshof in Luxembourg. FUEV ist nicht damit einverstanden, dass die Kommission nicht die vom FUEV veranlasste Bürgerinitiative durch Sammeln von einer Million Unterschriften zulassen will.

The European Commission is being dragged before The EU Court of Justice by FUEN (Federal Union of Nationalities), because the commis-sion does not recognize, that FUEN may arrange an ECI (European Citizen Initiative) by collecting one million signatures on a petition.

De Europese Kommissie wordt gesleept voor de Europeese Hof van Justitsie van FUEN (Federal Union of European Nationalities), omdat de Kommissie niet erkennt, dat FUEN een zogenaamd ECI gaat regelen door het verzamelen van een million handtekeningen op een petitie.

EU-kommissionen slæbes for EU-domstolen i Luxembourg af de europæiske nationale mindretals organisation FUEN, fordi kommissionen ikke anerkender et borgerinitiativ med indsamling af en million underskrifter for ”Minority Safepack Initiative”. Continue reading

Nick Hækkerup: Nej til magtkatalog

Mette Bock og Pia Adelsteen: Kompetence-fordelingen er lige så uklar for danskere som hollændere og briter. Foto: Fagpressen.eu

Nej-partier ønsker oversigt over EU’s beføjelser efter hollandsk-britisk skabelon

Af Claus Djørup
Den danske regering kopierer ikke Hollands eller Storbritanniens arbejde med EU’s kompetencer over for medlemslandene. Det fastslog handels- og europaminister Nick Hækkerup (S) Continue reading

Gult kort godkendt til forslag om anklagemyndighed (opdateret)

Dansk politi og dommere skal stadig være suveræne også i sager om EU-svindel, mener regeringen. Foto: Fagpressen.eu

EU-kommissionen vil kun tildele Sloveniens parlament én stemme

Af Claus Djørup
EU-kommissionen accepterer modtagelsen af et såkaldt gult kort angående EU-kommissionens forslag om en anklagemyndighed. Det fremgår af en bekræftelse fra EU-kommissionens generalsekretariat til folketingsformand Mogens Lykketoft (S).

Kommissionen vil tage det pågældende forslag op til fornyet overvejelse og beslutte, om det skal opretholdes, ændres eller trækkes tilbage, meddeler direktør Jordi Ayet Puigarneu.

Der er ifølge kommissionen 18 stemmer fra i alt 14 nationale parlamentskamre bag indsigelserne, hvilket er mere end det krævede minimum. Hvert land har to stemmer. Continue reading

DF gør EU’s velfærdstrussel til tema i kommunalvalget

DF’ere gør klar til gruppebillede og kommunalvalgkamp, her Søren Espersen, Pia Kjærsgaard, Pia Adelsteen og Morten Messerschmidt. Foto: Fagpressen.eu

Dansk Folkeparti bruger kommunalvalgkampen som første heat i EU-parlamentsvalget ved at fokusere på velfærd og velfærdsturisme under sloganet ”Det sejler i EU. Vi sejler for dig”. Continue reading

Eva Kjer Hansen kritiserer EU-parlamentets lukkethed

Europaudvalgets formand opfordrer EU-parlamentet til at opgive de mange førstebehandlingsaftaler og vende tilbage til normal parlamentarisk praksis

Eva Kjer Hansen: EU-parlamentet kobler Folketinget ud. Foto: Fagpressebureauet

SOMMAIRE Le Parlement européen ne parvient pas sa valeur en engageant le nombre accord en première lecture avec le Conseil des ministres et la Commission européenne derrière des portails ferme, dit le président des affaires européennes du Parlement danois, Eva Kjer Hansen. Elle-même, elle a été membre du Parlement de l’UE dans les années 1990. Mme Kjer Hansen appelle le Parlement européen à abandonner les premiers accords de trilogues et s’en tenir à trois lectures des propositions de directive et de règlement.

ZUSAMMENFASSUNG Durch die viele Vereinbarungen hinter verschlossenen Türen mit dem Ministerrat und der EU-Kommission schon beim ersten Lesung vernachlässigt das Europäisches Parlament seine Werte, sagt Eva Kjer Hansen, Vorsitzende des Ausschusses im dänischen Parlament für europïsche Angelegenheiten. Sie war in den 1990er Jahren selber Mitglied des EU-Parlaments. Frau Eva Kjer Hansen drängt das EU-Parlament die Vereinbarungen schon während der ersten Lesung fallen zu lassen und statt dessen an drei Lesungen der Vorschläge zur Richtlinien Verordnungen festzuhalten.

SUMMARY By entering into the numerous first reading agreements with the Council and the Commission behind closed doors, The EU Parliament betrays it’s basic values, says Eva Kjer-Hansen, chairman of the Danish select committee for European affairs. She used to be a member of The EU Parliament in the 1990ies. Mrs. Eva Kjer Hansen calls for The EU Parliament to skip the first reading agreements in the so-called trialogues, and stick to three readings for directives and regulations. Continue reading

Færøsk minister: Rigsfællesskabet behøver tilpasning

Fotomontage: Fagpressen.eu

Scenarierne for Færøernes forhold til EU rækker fra medlemskab af EU på islandske fiskeribetingelser til løsrivelse, hvis Danmark vælger en dyb integration. I hvert fald behøver rigsfællesskabet en tilpasning, siger Færøernes erhvervsminister Jóhan Dahl. Han ønsker også en bedre handelsaftale med EU. Continue reading

Vestager til Barroso: Hold fokus på vækst og job

Af Claus Djørup
EU-kommissionsformand José Manuel Barrosos udspil om yderligere ØMU-integration og finanspolitisk suverænitetsoverdragelse til Bryssel flytter fokus væk fra det nærliggende behov for at gennemføre besluttede initiativer over til europæisk finanspolitik ude i fremtiden, beklager økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R). Continue reading